הערה : המשימות מציגות מגוון של פריטי הערכה . על המורה לבחור את הפריטים המתאימים בהתאם למטרות ההוראה–למידה . משימות הערכה נוספות תוכלו למצוא באתר מטר במדור ההערכה , באתר ראמ"ה ובאתר של הפיקוח למדע וטכנולוגיה . מטרה : התלמידים יבחינו בין מקורות אור טבעיים ומלאכותיים . פרק ראשון : אור וראייה . 1 איזה מבין מקורות האור הבאים יוצא דופן ? א . פנס ב . שמש ג . לפיד ד . נר . 2 גחלילית היא חיפושית שפעילה בלילה . לגחלילית הנקבה יש איבר מיוחד שממנו נפלטים הבזקי ְ אור . זכרים של גחליליות נמשכים אל הבזקי ְ האור . איזה תּ פקוד יש להבזקי האור של  אל הספר
רמות ספרי לימוד