רעיונות מרכזיים תכונות הקול : גובה הקול , עוצמת קול , התפשטות הקול , החזרת קול , בליעת קול , גלי קול , אנרגיית קול ; תופעות הקשורות בקול : תנודות של גופים , העברת קול . אמצעים טכנולוגיים העושים שימוש בתכונות הקול ותרומתם לשיפור איכות החיים ) כלי נגינה , טלפון , גלאי קול . ) מבנה האוזן , מנגנון השמיעה ושמירה על בריאות האוזניים . מטרות אופרטיביות קול : התלמידים יסבירו תופעות של קול ; יתארו תכונות של קול ; יתארו שימושים בגלי קול . שמיעה : התלמידים יסבירו את הקשר בין גלי קול לחוש השמיעה ; יתארו את מבנה איבר חוש השמיעה ואת תפקודו ; יתארו את תהליך השמיעה ; יסבירו כיצד יש לשמור על בריאות האוזניים ; יתארו אמצעים לשיפור השמיעה . מושגים קול : תכונות הקול : גלי קול , עוצמת קול , גובה קול , התפשטות הקול , בליעת קול , החזרת גלי קול ) הד , ) שימושים : קירות אקוסטיים , אולטרסאונד ) הרחבה . ) שמיעה : מבנה האוזן : אפרכסת , תעלת שמע , עור הת וֹ ף , אוזן פנימית , עצב השמע ; תהליך השמיעה : תאי חישה , עצב השמע , דחף עצבי , עיבוד מידע במוח ; שמירה על בריאות האוזניים : בדיקת שמיעה , הימנעות מרעש , אוזניות , ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד