רעיונות מרכזיים האור הכרחי לראייה של גופים בסביבה . ישנם גופים המפיצים אור ונקראים מקורות אור וישנם גופים מחזירי אור . תכונות האור : תנועה בקווים ישרים , לכל הכיוונים , בתוך חומרים ובריק , צבעי הקשת . תופעות הקשורות באור ) בליעת אור , החזרת אור , שבירת אור ( ויישומן בחיי היומיום ) מראות , עדשות . ) מבנה העין , מנגנון הראייה ושמירה על בריאות העיניים . מטרות אופרטיביות אור : התלמידים יתארו תופעות שמתרחשות בסביבה בהשפעת האור ; יתארו את תכונות האור ואת ניצולן בחיי היומיום . ראייה : התלמידים יתארו את החשיבות של חוש הראייה ; יתארו את הקשר בין מבנה העין לבין תפקודה ; יסבירו כיצד יש לשמור על בריאות העיניים . מושגים אור : מקור אור , מקור אור טבעי , מקור אור מלאכותי ; גופים מפיקי אור , גופים מחזירי אור ; קרני אור , התפשטות האור , החזרת אור , בליעת אור , שבירת אור ; אור לבן , צבעי הקשת ) ספקטרום , ) מנסרה ; גוף אטום , צל , גוף שקוף , עדשה , מראה . ראייה : מבנה העין : אישון , עדשה , רִ שתית , עצב הראייה ; תהליך הראייה : חוש הראייה , קליטת גירוי ) אור ); דחף עצבי , עצב הראייה עיבוד מידע במוח ; שמיר...  אל הספר
רמות ספרי לימוד