הערה : המשימות מציגות מגוון של פריטי הערכה . על המורה לבחור את הפריטים המתאימים בהתאם למטרות ההוראה–למידה . משימות הערכה נוספות תוכלו למצוא באתר מטר במדור ההערכה , באתר ראמ"ה ובאתר של הפיקוח למדע וטכנולוגיה . פרק ראשון : מערכת הדם . 1 מתחו קו בין רכיבי מערכת הדם לבין תפקודם . מטרה : התלמידים יתאימו בין רכיבי מערכת הדם לבין תפקודם . רכיבים עורקים ורידים נימים לב תפקודים מובילים חומרים מהגוף ללב בהם מתבצע חילוף חומרים בין הדם לתאי הגוף דוחף את הדם אל כל חלקי הגוף מובילים חומרים מהלב לגוף  אל הספר
רמות ספרי לימוד