רעיונות מרכזיים מערכת העצבים כוללת את המוח , את איברי החוש , את חוט השדרה ורשת של סיבי עצבים . גירויים נקלטים על ידי איברי החישה . אותות מועברים במערכת העצבים מאיברי החישה אל המוח בצורת דחפים עצביים . המוח מעבד את הגירויים ויוצר תגובה מתאימה שעוברת בעצבים מהמוח אל חלקי הגוף המגיבים . מערכת העצבים יוצרת תקשורת בין מערכות הגוף ומאפשרת תקשורת עם הסביבה . תקשורת בבעלי חיים היא אמצעי להשגת צורכי קיום . הם מקיימים תהליכי תקשורת באמצעות שפה חזותית , שפה קולית , שפת הריחות ועוד . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו את חשיבותה של מערכת העצבים לתפקוד הגוף . התלמידים יתארו את רכיבי מערכת העצבים ואת תפקודם . התלמידים ינתחו אירועים של גירוי ותגובה בגופנו . התלמידים יסבירו את חשיבות התקשורת בין האדם ובעלי החיים לבין סביבתם . מושגים תקשורת עם הסביבה ; מערכת העצבים : עצבים , איברי חיש ָ ה ) הכוללים תאי חישה , ) מוח ; קליטת גירוי , עיבוד מידע במוח , תגובה . מיומנויות עיבוד מידע מתוך קטעי מידע ; ניתוח אירועים והסקת מסקנות ; ארגון מידע בטבלה והסקת מסקנות ; זיהוי וניתוח רכיבים וקשרים ; תיאור תהליך בתרשים . ע...  אל הספר
רמות ספרי לימוד