פרק ראשון : האנרגיה שסביבנו . 1 ב : כדי שתהיה התרחשות לכולן דרושה אנרגיה . . 2 יצורים חיים זקוקים לאנרגיה כדי לקיים את תהליכי החיים ) נשימה , הזנה , הובלת חומרים בגוף , הפרשת חומרים לסביבה , התרבות , תקשורת ועיבוד מידע , ) לגדילה , להתפתחות ולתנועה . . 3 א : מקורות אנרגיה מתחדשים : מים , שרירים , רוח , שמש ; ב : קצב ההתחדשות גדול ביחס לקצב השימוש בהם . ג . מקורות אנרגיה מתכלים . . 4 א : הפכה לחום ; ב : התנועה , עברה לאנרגיית התנועה ; ג : התנועה , עברה לאנרגיית התנועה . . 5 ב : מעבר אנרגיה : חום המשקה עובר לזכוכית . פרק שני : מערכות טכנולוגיות . 1 ב : מוצרים שבנויים מחלקים שהפעולה המשותפת מאפשרת להשיג מטרה . . 2 א : לגרום לתנועת אוויר ; ב : אנרגיה חשמלית , אוויר ומידע לפעולה ; ג : סיבוב שבשבת ; ד : תנועת אוויר ) רצוי ( ורעש ) בלתי רצוי . ) . 3 א : קלט — אנרגיה חשמלית , מים ומידע להפעלה ; פעולה — המרה של אנרגיה חשמלית לחום ; פלט — מים חמים . . 4 ב : מעבד מזון . . 5 ג : עט כדורי . . 6 השולחן אמנם בנוי מרכיבים , אך השולחן אינו מבצע פעולה , הוא אינו זקוק לקלט של מידע , חומרים ואנרגיה . . 7 ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד