הערה : המשימות מציגות מגוון של פריטי הערכה . על המורה לבחור את הפריטים המתאימים בהתאם למטרות ההוראה–למידה . משימות הערכה נוספות תוכלו למצוא באתר מטר במדור ההערכה , באתר ראמ"ה ובאתר של הפיקוח למדע וטכנולוגיה . פרק ראשון : האנרגיה שסביבנו . 1 מה משותף לפעולות ולתופעות הבאות ? השטת סירות , טיסה של חללית , חימום מזון , גדילה של צמח , ברק בשמיים , משחק בכדור , זחילה של נחש , שידור טלוויזיה , ריצה , נשימה , הפעלת מחשב . הקיפו את התשובה הנכונה . א . כולן סוגים של אנרגיה . ב . לכולן דרושה אנרגיה . ג . כולן מתרחשות בטבע . ד . כולן מעשה ידי אדם . מטרה : התלמידים יזהו תופעות ופעולות הקשורות לאנרגיה . . 2 כּ תבו שני נימוקים שתומכים בטענה הבאה : יצורים חיים זקוקים לאנרגיה . . 3 לפניכם רשימה של מקורות אנרגיה : רשימה : פחם האבן , מים בתנועה , רוח , נפט גולמי , גז טבעי , שמש . א . הקיפו ברשימה את מקורות האנרגיה המתחדשים . ב . הסבירו לפי מה ידעתם לזהות את מקורות האנרגיה המתחדשים . ג . תנו שם לכל מקורות האנרגיה שאינם מתחדשים . מטרה : התלמידים ינסחו טיעון לטענה שיצורים חיים זקוקים לאנרגיה . מטרה : התלמיד...  אל הספר
רמות ספרי לימוד