רעיונות מרכזיים תנועה יחסית של מגנט וסליל חוטי חשמל גורמת להפקת זרם חשמלי . סוללה , תא סולרי ומחולל חשמל ) גנרטור ( הם אמצעים טכנולוגיים להפקת אנרגיה חשמלית . אנרגיה חשמלית מופקת ממקורות אנרגיה דוגמת מים בתנועה , רוח , שמש וחומרי הדלק . תחנת חשמל היא מערכת טכנולוגית שמטרתה להפיק חשמל . לתחנת חשמל קיטורית שמנצלת חומרי דלק עלולות להיות השפעות מזיקות על הסביבה . חיסכון בחשמל עתיד להקטין את קצב ההתכלות של חומרי הדלק ואת זיהום הסביבה . בתחנות חשמל סולריות , הידרואלקטריות ובטורבינות רוח נעשה שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים , שהם מקורות אנרגיה ידידותיים לסביבה . צריכת החשמל הולכת וגדלה מיום ליום ) הרחבה . ) חשוב למצוא מקורות אנרגיה חלופיים להפקת חשמל . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו את החשיבות שיש לאנרגיה החשמלית לחברה ולתרבות שבהן אנו חיים . התלמידים יתארו את תחנת החשמל כמערכת טכנולוגית . התלמידים יתארו דרכים שונות להפקת אנרגיה חשמלית ; יתארו סוגים של תחנות חשמל ויסבירו את היתרונות ואת החסרונות של השימוש בכל אחת מהן . התלמידים יתארו פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים לצמצום המחיר הסביבתי הכרוך בה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד