רשימה כללית של חומרים וציוד הדרושה ללימוד יחידת הלימוד מופיעה באתר במבט חדש . רשימת חומרים וציוד מיוחדת לביצוע המשימות מופיעה בספר התלמיד / ה ליד כל משימה .  אל הספר
רמות ספרי לימוד