יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ו כוללת ארבעה שערים המקיפים יחדיו את נושאי הלימוד הנכללים בפרקי החובה וההרחבה של תכנית הלימודים המעודכנת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . יחידת הלימוד מותאמת ל–90-120 שעות ) פרקי חובה והרחבה . ) שערי היחידה שער ראשון : אנרגיה ומערכות טכנולוגיות בפעולה . השער עוסק בסוגי אנרגיה ובמקורות אנרגיה וניצולם על ידי האדם ובמערכות טכנולוגיות בהקשר למרכיבי הקלט והפלט הקשורים בתפקודן . כמו כן , מאפייני המערכת הטכנולוגית מיושמים במערכות טכנולוגיות להפקת אנרגיה חשמלית . שער שני : מבט אל תוך הגוף . השער עוסק בהכרת איברים ומערכות בגוף ) מערכת הדם ומערכת העצבים , ) ובחשיבותם לתפקוד הגוף . מודגשת בו האחריות שלנו לשמירה על הבריאות האישית והכללית . שער שלישי : אור לראות — קול ולשמוע . השער עוסק בתכונות הפיזיקליות של אור וקול ובקשר שבין אור לראייה ובין קול לשמיעה . מודגשת האחריות שלנו לשמירה על הבריאות . שער רביעי : קשרי קיום . השער עוסק במרכיבים החיים ושאינם חיים של סביבת חיים וביחסי הגומלין ביניהם . השער מתמקד במגוון המינים בטבע ובמערכות אקולוגיות .  אל הספר
רמות ספרי לימוד