הכרת מבנים ומערכות בסביבות הטבעית והמלאכותית ) גוף האדם , סביבות חיים , מערכות טכנולוגיות ( ואת יחסי הגומלין ביניהם . הכרת תהליכים בסביבות הטבעיות והמלאכותיות ) יחסי גומלין בין יצורים חיים , גירוי ותגובה , הפקת אנרגיה , תהליכים במערכות טכנולוגיות , פגיעה בנוף וזיהום הסביבה ועוד . ) הבנת תרומת המדע להתפתחות הטכנולוגית ולהבנת תופעות ותהליכים מורכבים בסביבה ואת תרומת הטכנולוגיה להתפתחות המדע ולהתפתחות החברה והתרבות . הבנת המחיר הסביבתי שאנו משלמים על הפגיעה במרכיבי הסביבה החיים ושאינם חיים ; הבנת האחריות המוטלת עלינו לעשות שימוש מושכל במרכיבי הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים . הכרת מערכות בגופנו ואת חשיבותן לתפקוד הגוף ולבריאות ; הבנת החשיבות של אימוץ אורח חיים בריא לקידום הבריאות האישית והכללית . פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ותהליכי חשיבה ) תהליך החקר המדעי , תהליך התיכון והתהליך המידעני ( מיומנויות למידה בסביבה מתוקשבת ומיומנויות ללמידה שיתופית . הבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות לשמירה על איכות החיים ועל איכות הסביבה ) פיתוח אחריות אישית וחברתית . ) פיתוח יחס חיובי למחקר המדעי והטכנולוגי...  אל הספר
רמות ספרי לימוד