יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ו מעמיקה את ההיכרות עם תופעות ועם תהליכים בסביבות הטבעית , המלאכותית והחברתית בגישה מערכתית , תוך התייחסות לקשרים שבין המרכיבים השונים ובין האדם לסביבה . קשרים ורכיבים נלמדים בהקשרים רחבים וביניהם קשרי קיום בסביבות החיים , קשרים בין מערכות ואיברים בגוף האדם , מקורות אנרגיה וניצולם על ידי האדם , ומערכות טכנולוגיות . כל אלה נלמדים תוך הבניית התפיסה שהאדם הוא חלק בלתי נפרד מהסביבה ולתפקודו בה עלולות להיות השפעות שפוגעות באיכות החיים ובאיכות הסביבה .  אל הספר
רמות ספרי לימוד