הסדרה המחודשת במבט חדש כוללת שש יחידות לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אחת לכל דרגת כיתה ) מכיתה א ועד כיתה ו . ) יחידות הלימוד נשענות זו על זו ומתפתחות זו מזו באופן ספירלי ברמת התכנים וברמת המיומנויות בהקשרים שונים ומנקודות ראייה מגוונות . ליחידות הלימוד יש מבנה סדרתי כמתואר להלן .  אל הספר
רמות ספרי לימוד