אב טיפוס : דוגמה של מוצר שעל פיו מייצרים אותו בכמויות רבות ) עמוד : . ) 102 אדים : חומר במצב צבירה גז ) עמודים : . ) 171-172 , 165 אוויר : תערובת הגזים העוטפת את כדור הארץ ) עמוד : . ) 144 אטמ וֹ ספ רָ ה : מעטפת הגזים שעוטפת כוכבי לכת ) עמוד : . ) 144 איבר : חלק בגוף של היצור חי בעל תפקוד מיוחד , דוגמאות : כבד , לב , עין , עלה , גבעול ) עמודים : . ) 204-206 אילוצים : המגבלות שצריך להתחשב בהן כאשר מתכננים פתרון טכנולוגי ) עמודים : . ) 92-93 בּ י וּ ת בעלי חיים : גידול וטיפוח בעלי חיים לצורכי האדם ) עמודים : . ) 28-29 בית גידול מלאכותי : סביבת חיים שבני האדם בונים כדי לגדל בה יצורים חיים . בסביבה זו בני האדם מספקים ליצורים החיים את צורכי הקיום שלהם ) עמוד : . ) 15 בלוטות זיעה : בלוטות בעור שמפרישות זיעה . התאדות הזיעה גורמת לקירור הגוף ) עמוד : . ) 214 בעיה טכנולוגית : שאלה שמטרתה למצוא דרך להגיע למצב הרצוי ) לענות על הצורך ( ) עמודים : . ) 82-87 בעלי חוליות : קבוצה של בעלי חיים שהמשותף להם הוא הימצאות של שלד בתוך הגוף ) עמודים : . ) 47 , 35 ברד : טיפות גשם שקפאו באוויר בדרכן לארץ ) עמוד...  אל הספר
רמות ספרי לימוד