כיצד קורה ש / ... חוה בן חורין יד מתכופפת , יד מתיישרת , רגל בועטת או סתם דורכת , את המזון ה קֵ יבה טוחנת , עיניים נעצמות , נפקחות , מביטות לפעמים בגבות מורמות , ריאות מתמלאות באוויר כששואפים , ריאות מתרוקנות מאוויר כשנושפים , פה זז כשמדברים , ולב פועם שם בפנים . מתוך : יחידת הלימוד גוף ללא הפסקה , הוצאת רמות , אוניברסיטת תל-אביב השיר הפותח את הפרק מציג פעולות שהגוף מבצע כל הזמן , חלקן נראות לעין ) יד מתיישרת ( וחלקן סמויות מהעין ) קיבה מתכווצת ונרפית — טוחנת מזון . ) לכל הפעולות האלה יש מכנה משותף : בכולן מתבצעת תנועה . הפתיחה נועדה לפתח אצל התלמידים מודעות שתנועה מתרחשת בגוף כל הזמן גם אם אנו לא חשים בקיומה . השאלה העולה מקריאת השיר כיצד מתרחשות כל אותן פעולות , ומדוע הן חשובות לתפקוד ולבריאות שלנו ?  אל הספר
רמות ספרי לימוד