הפרק עוסק ביישום העקרונות שנלמדו בפרקים הקודמים ומטרתו לסייע בהבנת מחזור המים שבטבע . מחזור המים מוצג כתהליך מחזורי המתרחש בהידרוספרה ובאטמוספרה ולפיכך המים הם דוגמה למשאב טבע מתחדש . אף שהמים הם משאב טבע מתחדש , צריכת המים המתוקים גדולה ביחס להיצע . מים מתוקים הם משאב טבע הנמצא במחסור במדינת ישראל . פרק זה מאיר היבט זה ומציע דרכים להגדלת כמות המים המתוקים ולחיסכון בשימוש במים . בחורף בחורף יורד גשם . אם ירד גשם רב , יספיקו המים ליצורים החיים ולצרכים השונים של בני האדם . בחורף מאגרי המים מתחדשים . אם לא ירד מספיק גשם תהיה שנת בצורת . בקיץ בקיץ לא יורד גשם .  אל הספר
רמות ספרי לימוד