פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר פרק שני : ממים למים - מ צּ בי צביר ה פרק שלישי : מים במעגל - מחז וֹ ר המים קטע הפתיחה של השער מעניק ממד נוסף שלעתים נסתר מעינינו : אטמוספרת כדור הארץ . אנחנו חיים בתוך האטמוספרה , אנחנו יכולים לחוש אותה , אך לא לראות אותה . את סיפורה המופלא של אטמוספרת כדור הארץ מביא לנו האסטרונאוט הישראלי הראשון בחלל , אילן רמון ז"ל , שיצא בשנת 2003 למסע בחלל במעבורת החלל קולומביה . בהתרגשות רבה , אילן מפנה זרקור אל שכבת הגזים הדקיקה שעוטפת את כדור הארץ ואשר בזכותה יכולים להתקיים החיים על פני כוכב הלכת הזה , וקורא לנו לשמור עליה כעל בבת עינינו . האטמוספרה של כדור הארץ וגם ההידרוספרה ) מעטפת המים ( הם שני מרכיבי סביבה חשובים ביותר לקיומנו ולקיומם של היצורים החיים . השאלה שעולה היא מדוע חשוב לשמור על שני מרכיבים אלה מפני פגיעה ? התשובה לשאלה זו תלך ותתבהר ככל שתתקדם הלמידה בשער זה . מראות מן החלל " מה שרואים מכאן זה מדהים . זה כדור הארץ שלנו - הוא יפהפה , באמת יפהפה , אבל מה שיותר מעניין הוא שהאטמ וֹ ספ רָ ה היא מאוד דקה . האטמ וֹ ספ רָ ה הזאת שומרת עלינו ומאפשרת לנו ל...  אל הספר
רמות ספרי לימוד