יש לי חידה אוריה ואיה חובבי חיות מושבעים . הם אוהבים לשאול את חבריהם חידות שונות . אולי תוכלו אתם לפתור את החידות ? מה משותף לעטלף ולעכבר ? את הפרק פותחות חידות שנועדו לעורר מוטיבציה ללמידה . החידות מכוונות לעקרון האחידות בעולם החי ) למרות השונות הנצפית בין היצורים החיים . ) פתרון החידות מצריך חקירה ובדיקה של תכונות נוספות שאינן נגלות לעין ) למשל , הימצאות שלד פנימי . ) בתום לימוד הפרק , מומלץ לבקש מהתלמידים להכין בעצמם חידון על בעלי החיים ולהתנסות בו בכיתה . מה משותף ליען ֵ ולעוף דורס ?  אל הספר
רמות ספרי לימוד