רעיונות מרכזיים התנועה חשובה לבני האדם וליצורים חיים אחרים . התנועה מאפשרת לספק את צורכי הקיום וצרכים אחרים . התנועה של גופנו תורמת לבריאותו — לרווחה הגופנית , הנפשית והחברתית . התכווצות השרירים והרפייתם גורמת לתנועה של איברים ; פעולה משותפת של שרירים ושל השלד גורמת להנעת הגוף . השלד מורכב מעצמות המחוברות זו לזו באמצעות מפרקים ; השלד משתתף בתנועה , מגן ומעצב את צורת הגוף ; יש קשר בין מבנה השלד לבין תפקודו בתנועה ובהגנה על הגוף . לקיום תנועה יש צורך בשיתוף פעולה ובתיאום של מערכות השרירים , השלד ומערכות נוספות , כמו מערכת העצבים ומערכת ההובלה . שמירה על איזון בין מנוחה לבין פעילות ויציבה נכונה תורמת לבריאות הגוף ולדימוי העצמי והחברתי שלנו . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו מדוע חשובה התנועה לבני האדם . התלמידים יתארו את מבנה השלד והשרירים ואת תפקודם . התלמידים יסבירו את הקשר בין מבנה השלד והשרירים לבין תפקודו . התלמידים יסבירו את החשיבות שיש לפעילות הגופנית וליציבה הנכונה לבריאות . התלמידים יציעו אמצעים טכנולוגיים והתנהגויות ליציבה נכונה . התלמידים יתכננו ויבנו מוצר בתהליך התיכון . מושגי...  אל הספר
רמות ספרי לימוד