על השער השער פותח צוהר אל המכלול המורכב גוף האדם ואל המערכות המרכיבות אותו תוך התייחסות לקשרי הגומלין ביניהן ולמשמעות שיש לקשרים אלה לקידום הבריאות ולאיכות החיים . מבין המערכות המרכיבות את גופנו , נושאי הלימוד בשער מתמקדים במבנה ובתפקוד של העור ושל השלד והשרירים . נוסף של ההיבטים המדעיים ועל ההיבטים הטכנולוגיים הרלוונטיים , השער עוסק בהיבטים הקשורים לקידום הבריאות של כל אחת מהמערכות הללו ושל הבריאות הכללית . מבנה השער השער כולל שלושה פרקים . מספר שעות הוראה כ–25 שעות כולל הרחבה . פרק ראשון : זהו גופנו . הפרק עוסק בהיכרות כללית עם איברים ועם מערכות המרכיבים את גופנו . התלמידים מתוודעים לתפקודי האיברים והמערכות בהשגת צורכי הקיום לגוף , כגון חמצן , מזון ומים , וכן לחשיבות של פליטת חומרים כגון פחמן דו–חמצני ומים . פרק שני : עטופים בעור . הפרק עוסק במבנה העור ובתפקודיו — להגן על הגוף , לחוש ) לקלוט מידע מהסביבה ( ולסייע בשמירה על חום הגוף . הפרק מדגיש את החשיבות שיש לשמירה על ניקיון העור ושמירה על שלמותו . העור מגן על הגוף מקרינת השמש , אך הוא הראשון שנפגע ממנה . כללי זהירות להתנהגות בשמש מ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד