פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר . 1 ב : אוקיינוסים . . 2 דוגמאות : בבית : שימושים כמו בישול ורחצה — ניצול תכונות זרימה והמסת חומרים . בחקלאות : השקיה — ניצול תכונות זרימה והמסת חומרים . בתעשייה : הפקת קיטור — נמצאים גם במצב צבירה גז . . 3 בעקבות פעולות ניקוי שונות ) למשל : בבית , בתעשייה בחקלאות ( מתווספים למים חומרים שעלולים לפגוע באיכותם ) חומרי ניקוי , שומנים , חומרי הדברה . ) דליפת חומרי דלק מכלי תחבורה ימיים עלולה לזהם את מקורות המים . פסולת שמשליכים למקורות המים מזהמת את המים גם היא . . 4 ב : תערובת של גזים שעוטפת את כוכבי הלכת . . 5 ב : בעיקר מחמצן ומחנקן ומכמויות קטנות מאוד של גזים אחרים . . 6 א . חסרי צבע , ג . זורמים , ד . יש להם נפח וכמות , ח . חסרי ריח , י . מקבלים את צורת הכלי . . 7 א : הנר יכבה בגלל מחסור בחמצן ; ב : החמצן שבאוויר נחוץ לקיומם של תהליכי בעירה . . 8 זיהום אוויר עלול להיגרם : א : מבעירה של חומרי דלק ) מטוסים , מכוניות , תחנות חשמל ); ב : חומרי זיהום שנפלטים לאוויר בתהליך ייצור מוצרים במפעלי תעשייה . . 9 דוגמאות לפתרונות טכנולוגיים להקטנת זיהום אוויר : שימ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד