הערה : המשימות מציגות מגוון של פריטי הערכה . על המורה לבחור את הפריטים המתאימים בהתאם למטרות ההוראה–למידה . משימות הערכה נוספות תוכלו למצוא באתר מטר במדור ההערכה , באתר ראמ"ה ובאתר של הפיקוח למדע וטכנולוגיה . פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר . 1 מהו גוף המים הגדול ביותר בעולם ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . נהרות ב . אוקיינוסים ג . מי תהום ד . אגמים . 2 כּ תבו שלושה שימושים שונים במים ו רִ שמו איזו תכונה של המים מנוצלת בשימוש .  אל הספר
רמות ספרי לימוד