רעיונות מרכזיים את כדור הארץ עוטפת תערובת של גזים הנקראת אטמוספרה . רוב שטחו של כדור הארץ מכוסה במים — זוהי ההידרוספרה . מים ואוויר הם צורכי קיום בסיסיים של יצורים חיים . בני האדם מנצלים את תכונות המים ואת תכונות האוויר לפיתוח פתרונות טכנולוגיים לשיפור איכות החיים . השימוש במים ובאוויר כרוך בנזק סביבתי : זיהום מקורות המים וזיהום אוויר . ישנן דרכים לצמצום זיהום המים וזיהום האוויר ; על בני האדם מוטלת האחריות להשתמש במים באופן מושכל ומבוקר למעננו ולמען הדורות הבאים . משקעים ) גשם , שלג וברד , ) טמפרטורת הסביבה ורוח הם מרכיבים של מזג אוויר שאפשר למדוד אותם באמצעות מכשירי מדידה ; מעקב אחר מזג האוויר מאפשר לנו לתכנן את סדר היום שלנו . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו היכן נמצאים מקורות המים , והיכן נמצא האוויר בכדור הארץ . התלמידים יסבירו את החשיבות שיש למים ולאוויר לאדם וליצורים חיים אחרים . התלמידים יסבירו כיצד האדם משפיע על כמות ועל איכות המים והאוויר . התלמידים יתארו תופעות של מזג אוויר , ויעקבו אחר שינויים במזג האוויר . התלמידים יבצעו ניסויים , יתארו תוצאות ויסיקו מסקנות אודות תכונות המי...  אל הספר
רמות ספרי לימוד