על השער אוויר ומים הם שני מרכיבי סביבה שאנו רגילים לנוכחותם ומקבלים אותם כמובנים מאליהם . אנו נושמים אוויר ללא הפסקה ושותים מים בלי שנהיה מודעים למסע הארוך שעשו המים עד לפתח הברז . אוויר ומים הם שני צורכי קיום בסיסיים של יצורים חיים , והם הכרחיים לתפקודו של האדם . בני האדם מנצלים את תכונות המים והאוויר לשיפור איכות החיים . אוויר ומים הם שני מרכיבי סביבה הקשורים בשתי מערכות גלובליות של כדור הארץ אשר מקיימות ביניהן קשרי גומלין : אטמוספרה והידרוספרה . קשרי גומלין אלה משפיעים על תופעות של מזג אוויר ועל מחזור המים בטבע . מבנה השער השער כולל שלושה פרקים . מספר שעות הוראה כ–30 שעות כולל הרחבה . פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר . הפרק מפגיש את התלמידים עם מרכיבי הסביבה אוויר ומים , מדגיש את חשיבותם לקיום האדם וקושר אותם לשתי תת המערכות של כדור הארץ — הידרוספרה ואטמוספרה . הפרק עוסק בהיבטים מדעיים — בתכונות המים והאוויר , בחשיבותם לקיום החיים ולתפקודו של האדם , ובהיבטים טכנולוגיים–חברתיים — בשימושים שהאדם עושה במים ובאוויר , בהשלכות הסביבתיות שיש לשימושים אלה ובפתרונות ) טכנולוגיים והתנהגותיי...  אל הספר
רמות ספרי לימוד