פרק ראשון : מהי טכנולוגיה ? פרק שני : בואו נתכן ! . 1 ג : תהליך של פתרון בעיות ומתן מענה לצרכים אנושיים . א–ג . 2 : כולם משקפים את חשיבת האדם ואת הדרך לענות על צרכים ולפתור בעיות — לפיכך ביטוי לטכנולוגיה . . 3 א : מצב מצוי , צורך : להישאר יבשים ; ב : מצב מצוי , צורך : לשמור על סביבה נקייה ; ג : מצב רצוי , צורך : להגיע בזמן ; ד : מצב רצוי : צורך : לקבל מידע , לבלות וליהנות ; ה : מצב מצוי , צורך : לשמור על ניקיון . . 4 דוגמאות לפתרונות . מצב מצוי א . נרטבים בגשם ב . מקבלים מכת שמש ג . מלכלכים את הבית בבוץ מצב רצוי  אל הספר
רמות ספרי לימוד