רעיונות מרכזיים טלוויזיה , מחשב , אופניים , מעבד מזון , תנור חימום ופנס רחוב הם דוגמאות למוצרים טכנולוגיים שהם מערכות טכנולוגיות . צורך אנושי הוא המניע לפיתוח מערכות טכנולוגיות . מערכות טכנולוגיות עונות על הצרכים המשתנים של בני האדם בתקופות שונות . מערכת טכנולוגית היא אוסף של רכיבים הפועלים בתיאום כדי לבצע את הפעולות הדרושות להשגת המטרה של המערכת . לכל רכיב במערכת הטכנולוגית יש תפקיד . לארגון ולסדר של הרכיבים במערכת יש חשיבות להשגת המטרה של המערכת . בתיכון של מערכת טכנולוגית צריך להגדיר את התפקיד , את הסדר ואת הארגון של כל אחד מהרכיבים במערכת ואת הקשר ביניהם . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו מאפיינים של מערכות טכנולוגיות . התלמידים יתכננו ויבנו מערכת טכנולוגית על פי מטרה מוגדרת . מושגים מערכת ומערכת טכנולוגית , מטרת המערכת , רכיבים במערכת טכנולוגית , מבנה והתפקיד של הרכיבים במערכת טכנולוגית . מיומנויות חשיבה זיהוי מערכות טכנולוגיות על פי מאפיינים ; השוואה בין מערכות טכנולוגיות : דומה ושונה ; תיכון מערכת טכנולוגית על פי דרישות ; הערכת תהליך התיכון והמערכת הטכנולוגית והצגתם ; הפעלת חשיבה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד