רעיונות מרכזיים תהליך התיכון הוא תהליך של פתרון בעיות בטכנולוגיה . בפתרון הבעיה מעורבת חשיבה יצירתית לפיתוח פתרונות אפשריים . אפשר לפתור את אותה הבעיה בדרכים שונות . בכל אחד ממרכיבי פתרון הבעיה מתקיימת פעולת הערכה . תהליך התיכון אינו תהליך קווי ) ליניארי , ) אלא תהליך אישי שבו כל אחד ואחת משתמש / ת בכלי התיכון ובמיומנויות התיכון על פי סגנון אישי , על פי הבעיה הניצבת בפניו / ה ועל פי הפתרון האופטימלי בעבורו / ה . מטרות אופרטיביות התלמידים יתכננו ויבנו מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה . התלמידים יפתרו בעיה בדרכים שונות . מושגים תהליך תיכון , פתרון טכנולוגי , רעיונות לפתרון ; מוצר טכנולוגי , דגם . מיומנויות חשיבה פתרון בעיה טכנולוגית ותיכון מוצר בעזרת תהליך התיכון ; חקירה , עיבוד מידע והצגתו ; הערכת התהליך והמוצר ; שיתוף פעולה בעבודת צוות ; בניית דגם של המוצר ) פתרון הבעיה ); הפעלת חשיבה ביקורתית , לדוגמה , בעת בחירת הפתרון ; עשייה : שרטוט , גזירה , חיבור , הדבקה וצביעה . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . קיימים בעולם מודלים רבים להוראת תהליך התיכון , בע...  אל הספר
רמות ספרי לימוד