על השער הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחייו של האדם . האדם מזהה צרכים ובעיות ועונה עליהם במציאת פתרונות מתאימים המרחיבים את יכולותיו הטבעיות . ההבנה של מהות הטכנולוגיה נעשית תוך כדי ההתפתחות של תהליכי ההוראה–למידה , התנסות בפתרון בעיות בטכנולוגיה , חקירת מוצרים ובכללם מערכות טכנולוגיות . מבנה השער השער כולל שלושה פרקים . מספר שעות הוראה כ–20 שעות כולל שעות הרחבה . פרק ראשון : מהי טכנולוגיה ? הפרק עוסק בהבחנה שבין הטבע והטכנולוגיה הסובבים אותנו ; בזיהוי האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו בחיי היומיום , ובזיהוי הצרכים שהביאו לפיתוחים טכנולוגיים ; בהבנה שכל מעשה ומחשבה של האדם , שנועדו לשפר את חייו , לספק צרכים קיומיים ואחרים ולהרחיב את יכולתו , הם טכנולוגיה . כל זאת תוך כדי היכרות עם סיפורי ההתפתחות ההיסטורית של מוצרים שונים ותהליך הפיתוח שלהם במהלך השנים . פרק שני : בואו נת כּ ן ! הפרק עוסק בתהליך התי כּוּ ן — תהליך שבו פותרים בעיות בטכנולוגיה . תחילה התלמידים מתנסים בתהליך התיכון באמצעות פתרון אינטואיטיבי לבעיה . בהמשך הם מתבקשים לפתור בעיה אחרת , לתכן ולבנות את הפתרון ולהציגו בכיתה . ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד