פרק ראשון : עולמם של בעלי החיים . 1 א : צורך קיום : מים ומזון — הסבר : לספק אנרגיה וחומרים לגדילה ולהתפתחות ; ב : טמפרטורה מתאימה — הסבר : לקיומם של תהליכים בגוף דרושה טמפרטורה מתאימה ; ג : מחסה והגנה — הסבר : מניעת פגיעה ; ד : אוויר - הסבר : לנשימה . . 2 א : התאמה בהתנהגות . . 3 ג : בעלי חיים מותאמים לסביבת החיים שבה הם חיים . . 4 ג : מדבר . . 5 א : תקשורת ורבייה ) חיזור ); ב : רבייה ; ג : תזונה ; ד : נשימה . 6 שיר כמובן טועה מכיוון שענן בניגוד ליצור חי אינו מתרבה , נושם , ניזון , אינו מקיים תקשורת עם סביבתו ותנועתו אינה תנועה עצמית . . 7 א : כל הסבר המתייחס לצורכי הקיום של צרעה ) הטלת ביצים , הסתרת מזון , הגנה ); ב : לבצע מעקב באמצעות תצפית ; ג : ההסבר המדעי מתבסס על עובדות שאפשר לאסוף באמצעות תצפית . פרק שני : שפע של מינים — עושים סדר . 1 א : כסות גוף — שיער או פרווה ; ב : בעל אפרכסות אוזניים ; ג : פטמות הנקה ; ד : הצאצאים מתפתחים ברחם . . 2 ד : לכולם אין שלד בתוך הגוף . . 3 ב : שלושתם בעלי חיים מבויתים . . 4 א : במחזור החיים שלהם יש גלגול . . 5 א : חילזון ; ב—ג : האחרים שייכים למחל...  אל הספר
רמות ספרי לימוד