הערה : המשימות מציגות מגוון של פריטי הערכה . על המורה לבחור את הפריטים המתאימים בהתאם למטרות ההוראה—למידה . משימות הערכה נוספות תוכלו למצוא באתר מטר במדור ההערכה , באתר ראמ"ה ובאתר של הפיקוח למדע וטכנולוגיה . פרק ראשון : עולמם של בעלי החיים . 1 כּ תבו לפחות שלושה צורכי קיום חיוניים שחובה לספק לבעלי חיים שמגדלים בסביבת האדם . הסבירו מדוע חייבים לספק אותם . א . צורך הקיום : הסבר : ב . צורך קיום : הסבר : ג . צורך הקיום : הסבר : מטרה : התלמידים יציינו לפחות שלושה צורכי קיום שלהם זקוקים בעלי חיים ויסבירו מדוע חשוב לספקם . . 2 איזה סוג התאמה מתואר במשפט הבא : מכרסמים במדבר מבלים את שעות היום במחילות שבקרקע . א . התאמה בהתנהגות . ג . התאמה בהתנהגות ובמבנה הגוף . ב . התאמה במבנה גוף . ד . התאמה של מכרסמים . . 3 הקיפו את המשפט הנכון : א . אין קשר בין מבנה הגוף של בעל החיים לבין סביבת החיים שלו . מטרה : התלמידים יתאימו את סוג ההתאמה של בעלי חיים לסביבה של בעל חיים נתון .  אל הספר
רמות ספרי לימוד