רעיונות מרכזיים לכל בעלי החיים יש תכונות משותפות , אך גם תכונות המיוחדות לכל מין ומין . בעלי החיים מותאמים לסביבת החיים שלהם . אנשי המדע ממיינים את בעלי החיים לקבוצות , וכל קבוצה גדולה מתחלקת למספר רב של קבוצות קטנות . ככל שהקבוצה קטנה יותר , היא כוללת פחות מינים , אך יש להם יותר תכונות משותפות . את בעלי החיים בטבע נוהגים לחלק לשתי קבוצות עיקריות : חסרי חוליות ובעלי חוליות . קבוצת חסרי החוליות כוללת מספר עצום של בעלי חיים המתקיימים בכל סביבות החיים בעולם . המשותף לכל בעלי החיים מקבוצה זו הוא שאין עצמות בגופם . קבוצת בעלי החוליות נפוצה במים , באוויר וביבשה . לבעלי חיים אלה יש שלד הבנוי מעצמות ומסחוסים . קבוצה זו כוללת את החיות הגדולות ביותר בעולם וגם את האדם , שהוא המפותח ביותר מכל בעלי החיים . את בעלי החיים מקבוצת בעלי החוליות מחלקים על פי תכונות משותפות למחלקות הבאות : קבוצת הדגים ) שלוש מחלקות , ) מחלקת הדו–חיים , מחלקת הזוחלים , מחלקת העופות ומחלקת היונקים . האדם מביית בעלי חיים רבים המשמשים אותו לצרכים רבים ומגוונים . בעלי חיים רבים בטבע מועילים לאדם ולפעמים גם מזיקים לו . פעילות ה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד