על השער בסביבתנו הקרובה קיימים מינים רבים ושונים מאוד של בעלי חיים . לכל בעלי החיים , לרבות האדם , יש צרכים דומים , שחיוניים לקיומם . סביבת החיים של בעלי החיים מספקת מים , מזון וחמצן , תנאי טמפרטורה מתאימים ומקום מחיה . בעלי החיים מותאמים לסביבה שבה הם מתקיימים ומתרבים , אולם קיימות דרכים שונות להשגת צורכי הקיום . לבעלי חיים יש מאפייני חיים דומים : חילוף חומרים ) הזנה , נשימה והפרשה , ) רבייה , תנועה , גדילה והתפתחות , תקשורת ומוות . במהלך היכרותו עם בעלי החיים , החל האדם למיין אותם לקבוצות על פי תכונות שונות . מיון זה מסייע להבחין בין המשותף והשונה אצל בעלי החיים ומאפשר לנו להכיר את היצורים החיים על פני כדור הארץ על המגוון העצום שלהם . מבנה השער השער כולל שני פרקים . מספר שעות הוראה כ–30 שעות כולל הרחבה . פרק ראשון : עולמם של בעלי החיים . הפרק עוסק בהיכרות עם בעלי החיים המצויים סביבנו , במאפייניהם , בצורכי הקיום שלהם ובהתאמתם לסביבה . לכל בעלי החיים יש צורכי קיום דומים , ולכל בעלי החיים יש מאפייני חיים משותפים , יחד עם זאת , קיים שוני רב במאפיינים בעלי החיים ואנו מוצאים מגוון עצום של ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד