רשימת הציוד לכל אחד משערי יחידת הלימוד מופיעה במדור של כיתה ד שבאתר במבט חדש . רשימת חומרים וציוד מיוחדת לביצוע המשימות מופיעה בספר התלמיד / ה ליד כל משימה .  אל הספר
רמות ספרי לימוד