יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד כוללת ארבעה שערים המקיפים יחדיו את נושאי הלימוד הנכללים בפרקי החובה וההרחבה של תכנית הלימודים המעודכנת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . יחידת הלימוד מותאמת ל–90-120 שעות ) פרקי חובה והרחבה . ) שערי היחידה שער ראשון : מפגשים עם בעלי חיים . השער עוסק במאפייני חיים של בעלי חיים , וביחסי גומלין שבין בעלי חיים לאדם והסביבה . שער שני : טכנולוגיה במחשבה תחילה . השער עוסק בטכנולוגיה כתהליך ) מחשבה ומעשה ( שבאמצעותו בני אדם מפתחים פתרונות שמסייעים להם להגיע למצבים הרצויים להם . שער שלישי : אוויר ומים — בארץ ובשמיים . השער עוסק במרכיבי הסביבה מים ואוויר ) תכונות , שימושים , השלכות על הסביבה ופתרונות טכנולוגיים ( ובקשר שבין מים ואוויר לתופעות של מזג אוויר ומחזור המים בטבע . שער רביעי : מבט אל תוך הגוף . השער עוסק בהכרת איברים ומערכות בגוף ) עור , שלד , שרירים ותנועה , ) ובחשיבותם לתפקוד הגוף . כמו כן , מודגשת האחריות שלנו לשמירה על הבריאות .  אל הספר
רמות ספרי לימוד