יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד חותרת לפתח אצל הלומדים את היכולת להבין תופעות מורכבות בסביבה שבה אנו חיים , זאת מתוך תפיסה שהעולם הסובב אותנו הוא עולם שמורכב ממבנים וממערכות ) טבעיים , מלאכותיים וחברתיים ( אשר מקיימים ביניהם יחסי גומלין . ביחידה זו נכיר את עולם בעלי החיים על קבוצותיו השונות , ואת מכלול יחסי הגומלין המתקיים בין עולם זה לבין האדם והסביבה . נכיר את המערכות הטכנולוגיות שתכנן ובנה האדם כדי לשפר את איכות חייו , ואת חשיבותם של המדע והטכנולוגיה בעיצוב הסביבה הטכנולוגית . נתוודע למערכות גלובליות כדוגמת ההידרוספרה והאטמוספרה של כדור הארץ , ולחשיבותן לקיום החיים ולקיומו של מחזור המים בטבע ; נכיר את המערכות המרכיבות את גוף האדם , את יחסי הגומלין ביניהן ועם הסביבה , ואת החשיבות שיש לטיפוח הבריאות לשיפור איכות החיים .  אל הספר
רמות ספרי לימוד