תבנית זו נועדה להרחיב ולהעשיר את הידע של הלומדים על תופעות , על תהליכים ועל עקרונות המוצגים בפרק , או להאיר את הנושא מנקודות מבט נוספות . התבנית מופיעה בסמיכות למשימות או לקטעי המידע , בהתאם להקשר התוכני . הרחבה : מוצגת התייחסות לנושאי הרחבה בתכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . העשרה : מוצגת התייחסות לנושאים שאינם נכללים בתכנית הלימודים , אך יש להם קשר לנושא הפרק .  אל הספר
רמות ספרי לימוד