חושבים מדע : התבנית נועדה לפתח אצל הלומדים חשיבה מטה–קוגניטיבית שתעורר את מודעותם לתהליכי החשיבה המדעית שחוו . בתבנית מופיעות שאלות המתייחסות לקשת רחבה של מיומנויות חקר ) בהתאם לדרגת הכיתה , ) ביניהן ניסוח של מטרת החקר , העלאת השערות , תכנון החקר , איסוף תוצאות ועיבודן , הסקת מסקנות , יצירת הכללות ופרשנות . חושבים ועושים טכנולוגיה : התבנית נועדה לזמן ללומדים התנסויות של תכנון ובנייה של מוצרים בהקשר לנושאי הלימוד בפרק . התבנית מחזקת את הבנת קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה , ומוסיפה נדבכים להבנת תרומתם של המדע והטכנולוגיה לחברה . התבנית כוללת שאלות מטה–קוגניטיביות , אשר מתייחסות לתהליכי התכנון והיצירה וכן ליישום של משאבי ידע שונים בפתרונות הטכנולוגיים .  אל הספר
רמות ספרי לימוד