תבנית זו מציגה מגוון של משימות לימודיות וביניהן : משימות התנסותיות , ) Hands on Activities ( משימות חקר , משימות תיכון , משימות אורייניות , משימות מתוקשבות ועוד . המשימות מתבצעות במגוון סביבות למידה ובכללן בחדר המקצוע ובסביבות לימוד חוץ כיתתיות . במשימות משולבות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה , במטרה לטפח את יכולתם של הלומדים להסיק מסקנות , ליצור הכללות ולפתור בעיות . כל משימה מגדירה ללומדים ולמורים כאחד את מטרות ההוראה–הלמידה . המטרות מוגדרות במסגרת מתחת לכותרת בעקבות הלמידה - נדע שמופיעה בפתיחה של כל משימה . הבהרות בספר הלימוד משולבות שאלות רשות לתלמידים מתעניינים , משימות הרחבה לנושאי הרחבה שבתכנית הלימודים וכן משימות העשרה שעוסקות בתכנים שמעבר לתכנית הלימודים . מידע על משימות ההרחבה וההעשרה תוכלו למצוא בטבלאות מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים שבחלק ג של המדריך למורה . המשימות הלימודיות משלבות קשת מגוונת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה . ארגון השאלות במשימה מתפתח ממיומנויות חשיבה מסדר נמוך למיומנויות חשיבה מסדר גבוה . על המורים להתאים את סעיפי המשימה לצורכי הלומדים . משימות ה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד