בתחילתו של כל פרק ) לפני ( מופיעים מארגני ההוראה–למידה , שנועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו . מארגני ההוראה–למידה משולבים בפתיחה של כל פרק באמצעות שלוש תבניות עוקבות : בעקבות הלמידה נדע ...: התבנית מציגה את ביצועי ההבנה ) את העדויות ללמידה ( הנדרשים מהלומדים בעקבות תהליכי ההוראה–למידה וההערכה שהפרק מזמן . ביצועי ההבנה האלה הן מטרות ההוראה–והלמידה של הפרק ותפקידן לשרת את המורים והתלמידים כאחד גם לתהליכי הערכה . מושגים שנלמד : התבנית מציגה את רשימת המושגים המרכזיים שיילמדו בפרק . מיומנויות שנפעיל : התבנית מציגה את רשימת המיומנויות המרכזיות שיילמדו בפרק . בסופו של כל פרק ) אחרי ( מופיעה התבנית " בפרק זה למדנו ש , " ... " מיומנויות שהפעלנו . " בתבנית רשימה של היגדים המסכמים את הרעיונות המרכזיים ואת המיומנויות העיקריות שטופלו בפרק . ההיגדים יכולים לשרת את הלומדים בניסוח התובנות שרכשו בעקבות הלמידה .  אל הספר
רמות ספרי לימוד