התבניות הלימודיות שבסדרה משקפות את התפיסה הפדגוגית של הסדרה , השמה דגש בלמידה המשלבת מגוון של התנסויות במרחב הלמידה ) ראו לעיל בחלק הראשון של המדריך למורה . ) להלן תיאור של התבניות הלימודיות :  אל הספר
רמות ספרי לימוד