בכל יחידה כלולים שערים אחדים . כל שער עוסק בנושא לימוד אחר , שמבטא צירוף קוריקולרי של תחומי תוכן אחדים . התכנים של כל שער מאורגנים סביב יסוד מארגן שתפקידו לסייע ללומדים להבנות את המושגים ואת העקרונות בראייה הקשרית ורבת פנים . רצף ההוראה–למידה והערכה של השערים שביחידת הלימוד מאפשר תכנון לימודים גמיש על פי צורכי הלומדים , על פי המשאבים העומדים לרשות המורים ועל פי שיקולים אחרים .  אל הספר
רמות ספרי לימוד