הסדרה המחודשת במבט חדש מיישמת קשת רחבה של אסטרטגיות הל"ה : למידה התנסותית , התנסות במיומנויות חשיבה מסדר גבוה , התנסות בתהליכי חקר ופתרון בעיות , התנסות בשפה מילולית וחזותית , התנסות בשפה ובחשיבה מתמטיות , התנסות בטכנולוגיית מידע ותקשורת , התנסות בהבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות . להלן פירוט של מגוון ההתנסויות . למידה התנסותית למידה התנסותית מזמנת התנסויות מעשיות שמפגישות את הלומדים באופן מוחשי עם אובייקט הלמידה . ) Hands on Activities ( הלומדים מבצעים תצפיות וניסויים , מבצעים מדידות , חוקרים ובונים דגמים , ולעתים מ ְ ת ַ פעלים אובייקטים ממשיים כדי לבדוק תגובות , התנהגויות ושינויים או כדי לחשוף מבנים ותכונות שאי אפשר לגלותם בתצפית ישירה בלבד . ההתנסויות המעשיות שמופיעות בסדרה המחודשת במבט חדש נמצאות בזיקה למסמך ההתנסויות המרכזיות שפורסם על ידי הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה לבית הספר היסודי בשנת . 2013 רצפי ההוראה מבוססים על מעגל הלמידה של קולב ) ראו הפנייה למראה מקום מספר ) 13 והם כוללים התנסות , תהליכי המשגה , יישום ותהליכים רפלקטיביים . באתר מטר במדור פדגוגיה חדשנית תוכלו למצוא סדרה ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד