הסדרה המחודשת במבט חדש לכיתות א–ו פותחה בזיקה ישירה לתכנית הלימודים המחודשת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . הסדרה מטפלת ברעיונות , בהדגשים ובציוני הדרך של נושאי החובה וההרחבה שמופיעים בתחומי התוכן מדעי החומר , מדעי החיים , מדעי כדור הארץ והיקום וטכנולוגיה . הסדרה מטפלת במיומנויות חשיבה מסדר גבוה ) ׁ כמו השוואה , הכללה , הסקת מסקנות , טיעון ועוד ( ובתהליכי חשיבה ) תהליך החקר המדעי , תהליך התיכון והתהליך המידעני ( בהקשר לנושאי הלימוד . בשל אופייה הרב תחומי של תכנית הלימודים , קיימים קשרים בין תחומי התוכן השונים . קשרים אלה נובעים מן העובדה שתופעות בסביבתם של הלומדים אינן מאורגנות במשבצות נפרדות , ושחוקים ועקרונות מתחום מדעי החומר , למשל , תקפים וישימים גם בתחום מדעי החיים או בתחום הטכנולוגיה . לאור זאת , תכנון פרקי הלימוד לכל דרגת כיתה בסדרה המחודשת במבט חדש מעוגן בגישות אינטגרטיביות . פרקי הלימוד משקפים צירופים של נושאי לימוד מתחומי תוכן שונים . יצירת הצירופים חיונית ביותר להרחבת המשמעות של התכנים הנלמדים אל מעבר לנלמד במסגרת נושאי הלימוד , ולפיתוח ראייה רחבה ותפיסה כוללת אצל ה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד