הסדרה המחודשת במבט חדש — מדע וטכנולוגיה לילדי בית הספר היסודי — מותאמת לעדכונים ולהתפתחויות החדשות בתחום החינוך בכלל ובתחום החינוך המדעי והטכנולוגי בפרט . החלק הראשון של המדריך מאיר את הסדרה בשלושה ממדים : ממד התפיסה הרעיונית , הממד הקוריקולרי והממד הפדגוגי–הדידקטי .  אל הספר
רמות ספרי לימוד