איך מתכננים מוצרים אלה ? מאיפה מגיעים הרעיונות ? האם את כל הדברים הללו האדם תכנן ? מהי טכנולוגיה ? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים טכנולוגיה ? בעקבות הלמידה - נדע ... • להסביר מהי טכנולוגיה .  אל הספר
רמות ספרי לימוד