במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי , אוניברסיטת תל–אביב . מטרת הסדרה המחודשת היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה לאזרחי המאה . ה–21 הסדרה המחודשת מותאמת לתכנית הלימודים המעודכנת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . בסדרה שש יחידות לימוד - אחת לכל כיתה ( מכיתה א ועד כיתה ו ) שתורמות יחד להבניית תשתית מושגית מעמיקה במדע ובטכנולוגיה , מיומנויות חשיבה מסדר גבוה , תהליכי חקר ופתרון בעיות , ערכים והתנהגויות . בסדרה נעשה שימוש במגוון רחב של אסטרטגיות הוראה–למידה–הערכה , כגון : למידה התנסותית , למידה חוץ כיתתית , למידה שיתופית , למידה באמצעות פרויקטים , ולמידה בסביבה מתוקשבת . הסדרה מציעה קשת רחבה של כלי הערכה ( מבחנים , משימות ביצוע , פרויקטים ועוד . ( יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ה מתמקדת בעולמות התוכן הבאים בהקשר מדעי , טכנולוגי וחברתי : משאבי טבע - סלעים וקרקעות , עפרות מתכת ומלחים ( השער " משאבי טבע מן הארץ (; ” חומרים מעשה ידי אדם ותהליך הייצור התעשייתי ( השער " טכנולוגיה במחשבה תחילה (; ” חקר מבנה היקום ומערכת השמ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד