נווט תהליך התי כּ ון נווט תהליך התיכון כולל תרשים וכרטיסי ניווט שמטרתם לסייע לכם לנווט בהצלחה את פעולות החשיבה והעשייה של תהליך התיכון . מבנה הנווט ואופן השימוש בו בנווט שלוש אליפסות חיצוניות ועיגול מרכזי המחוברים זה לזה באמצעות חיצים דו כיווניים . המסע של תהליך התיכון מתחיל בהגדרת בעיה / צורך ומסתיים בפתרון טכנולוגי . שלוש האליפסות החיצוניות כל כל אחת מהאליפסות החיצוניות מציגה משימה שיש לבצע בתהליך . המשימות הן : הגדרת הבעיה , דרישות ואילוצים העלאת רעיונות לפתרון ובחירת פתרון מתאים תכנון ובניית דגם או אב טיפוס העיגול המרכזי העיגול המרכזי מציג שלוש משימות נוספות שיש לבצע ( על פי הצורך ) במשך כל התהליך במשולב עם המשימות שמוצגות באליפסות החיצוניות . המשימות הן : חקירה ביצוע הערכה  אל הספר
רמות ספרי לימוד