כיצד אפשר למנוע את ההידלדלות של המתכות ? יש לי רעיון ! אולי נשתמש בפלסטיק וכך נמנע את הידלדלות המתכת ? אחת הדרכים למניעת הידלדלות של משאבי הטבע היא מחזור . כלומר , לחזור ולהשתמש שוב בחומרים שמהם עשויים המוצרים שהשלכנו לאשפה . חומרים כמו נחושת ( בצינורות ובכבלים חשמליים ) אלומיניום ( בפחיות שתייה ) ופלסטיק הם דוגמאות לחומרים שניתנים למחזור .  אל הספר
רמות ספרי לימוד