חקר נתונים נוסעים ברכבת ישראל 1 לפניכם דיאגרמה המתארת את מספר הנוסעים בחלק מהקווים השונים ברכבת ישראל . בדיאגרמה זו השוו בין מספר הנוסעים בשנת 2002 ( תשס " ב ) לבין מספר הנוסעים בשנת 2005 ( תשס " ה ) . התבוננו בדיאגרמה וענו על השאלות . א . באיזה קו היה מספר הנוסעים הגדול ביותר בשנת 2002 ( תשס " ב )? כמה נוסעים נסעו בו ? ב . באיזה קו היה מספר הנוסעים הקטן ביותר בשנת 2002 ( תשס " ב )? כמה נוסעים נסעו בו ? ג . באיזה קו היה מספר הנוסעים הגדול ביותר בשנת 2005 ( תשס " ה )? כמה נוסעים נסעו בו ? ד . באיזה קו היה מספר הנוסעים הקטן ביותר בשנת 2005 ( תשס " ה )? כמה נוסעים נסעו בו ? שכיח הוא הנתון המופיע מספר הפעמים הרב ביותר . ה . באיזו שנה היה מספר הנוסעים ברכבת ישראל גדול יותר - בשנת 2002 ( תשס " ב ) או בשנת 2005 ( תשס " ה )? הסבירו איך אפשר לראות זאת בדיאגרמה . ו . באיזה קו חל הגידול המשמעותי ביותר במספר הנוסעים בין שנת 2002 ( תשס " ב )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית