פעולות חשבון 1 בדואר אפשר לקנות חבילות של 25 מעטפות . לנוחות הקונים מוצגת טבלה המפרטת כמה מעטפות יש בחבילה אחת , ב - 5 חבילות , ב - 10 חבילות וב - 50 חבילות . ענו על השאלות . בכל שאלה אתם יכולים להיעזר בטבלה או בתשובה לשאלה שכבר פתרתם . א . כמה מעטפות יש ב - 6 חבילות ? ב . כמה מעטפות יש ב - 20 חבילות ? ג . כמה מעטפות יש ב - 40 חבילות ? ד . כמה מעטפות יש ב - 15 חבילות ? ה . כמה מעטפות יש ב - 21 חבילות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית